חדשות חברה

  • נוהל פעולת עיתונות סינון

    (1) בדיקת טרום סינון 1. לפני ביצוע הפעולה, בדוק אם צינורות הכניסה והיציאה, האם החיבור הוא דליפה או סתימה, האם מסגרת צלחת לוחית העיתונות ומסנן בד נשמרים נקיים, והאם משאבת כניסת הנוזל שסתומים הם נורמליים. 2. בדוק אם ...
    קרא עוד
  • מבצע לחץ על סינון

    1. לחץ על צלחת המסנן: חבר את ספק הכוח, הפעל את המנוע ולחץ על לוח המסנן של מכבש המסנן. שימו לב לבדוק את מספר לוחות הסינון לפני לחיצה על לוח הסינון, שיעמוד בדרישות. לא יהיה שום דבר זר בין משטחי האיטום ...
    קרא עוד